Απολυμάνσεις πολυκατοικιών, απεντομώσεις κατοικιών, μυοκτονίες σπιτιών, απώθηση ερπετών
Αθανάσιος Χρ. Μπάκος (Γεωπόνος M.Sc - Εντομολόγος)
Αρ. Αδείας Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & Τροφ.: 92418/2011
Μαρίνου Αντύπα 29 & Σουρή 1, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 45
Tηλ.: 210 97 55 070 | Κινητό: 697 304 77 31
E-mail: info@apolymanseis-apentomoseis.gr

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (ΣΑΡΑΚΙΑ)

Σαράκι αποκαλούμε μια ομάδα ξυλοφάγων εντόμων (σκαθαριών) που ανήκουν στην Τάξη Κολεόπτερα (Coleoptera). Είναι παρασιτικά έντομα, και αποτελούν και τον εχθρό των ακατέργαστων και κατεργασμένων ξύλων. Τα ξυλοφάγα έντομα που πιο συχνά μας απασχολούν υπάγονται στην υπεροικογένεια Bostrychοidea και στις επιμέρους οικογένειες:
  • Anobiidae
  • Bostrychidae
  • Lyctinae
Όλα τα σαράκια προσβάλουν μαλακά και σκληρά ξύλα προκαλώντας οπές οβάλ ή στρογγυλές διαμέτρου από 0,3 έως 13 χιλιοστών. Αντιλαμβανόμαστε την παρουσία τους όταν η ζημιά έχει προχωρήσει, από τις μικρές οπές σε:
  • πατώματα, κουφώματα και ξύλινες οροφές
  • έπιπλα και ντουλάπες
  • ξύλινα σκάφη
  • ξύλινες εικόνες, έργα τέχνης και βιβλία
ή από το πριονίδι υπό μορφή λεπτής σκόνης (πούδρα) που αναδύεται από τα κανάλια εξόδου των ακμαίων εντόμων. Κάποιες φορές όπως στην περίπτωση του Hylotrupes προκαλείται ήχος από τη μάσηση του ξύλου.

Συνήθως δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν τέλεια ή προνύμφες εντόμου ώστε να γίνει προσδιορισμός ή ταυτοποίηση του είδους. Έτσι καταλήγουμε στο είδος του εντόμου που αντιμετωπίζουμε από το πριονίδι που μπορεί να φτάνει σε μέγεθος σκόνης και από το σχήμα και μέγεθος των οπών όπως επίσης από την ηλικία του προσβεβλημένου ξύλου, την προέλευση του και το είδος του. Αυτό βέβαια δεν έχει σημασία για την επιλογή της εφαρμογής αφού όλα τα ξυλοφάγα έντομα αντιμετωπίζονται μόνο με υποκαπνισμό.

Οπές εξόδου ακμαίου ξυλοφάγου εντόμου Ζημιά από lyctus brunneus σε ξύλινη οροφή πλοίου

Υποκαπνισμός – Fumigation

Αντίθετα με άλλες εφαρμογές όπως χρήση καπνογόνων, εκνέφωση-fogging και υπολειμματικοί ψεκασμοί, με τον υποκαπνισμό επιτυγχάνεται ριζική και εγγυημένη καταπολέμηση σε περιπτώσεις ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι).
Υποκαπνισμός ή fumigation, είναι μια ιδιαίτερη εφαρμογή απεντόμωσης με ένα την οποία επιτυγχάνουμε έλεγχο της προσβολής σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να επέμβουμε με άλλες μεθόδους. Το υποκαπνιστικό σκεύασμα που χρησιμοποιούμε, η φωσφίνη (PH3) ή φωστοξίνη είναι μία χημική ουσία που δρα σε μορφή αερίου και σε ορισμένες θερμοκρασίες είναι τοξική (θανατηφόρα) για όλα τα έντομα. Σε συγκεκριμένη συγκέντρωση σαν αέριο έχει την ιδιότητα να διαπερνά όλες τις επιφάνειες (ξύλινα πατώματα, κάσες, έπιπλα, οροφές κτλ) με υψηλή διαπερατότητα, επιφέροντας τον θάνατο σε όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου ξυλοφάγων εντόμων (αυγό-προνύμφη-νύμφη-τέλειο).

Εφαρμογή

Η ποσότητα της φωσφίνης επιλέγεται υπολογίζοντας τον όγκο του χώρου προς απεντόμωση με παραμέτρους την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία όπως επίσης και τις μικρές απώλειες που ίσως υπάρξουν. Η πιο σημαντική εργασία μετά το σωστό υπολογισμό της μορφής και της ποσότητας του σκευάσματος, είναι η στεγανοποίηση του χώρου εξωτερικά ώστε να μη χαθεί το αέριο. Η συγκέντρωση της φωσφίνης πρέπει να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ώστε να εισχωρήσει σε βάθος σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες και να θανατώσει όλα τα στάδια ζωής του σαρακιού. Ο χώρος καλύπτεται εξωτερικά με πλαστικά καλύμματα (tarpaolines) σε κρίσιμα σημεία διαφυγής του αερίου όπως είναι παράθυρα, πόρτες, τζάκια και αποροφητήρες. Εσωτερικά στεγανοποιούνται οι πρίζες, τα φωτιστικά, οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες κτλ) που θα παραμείνουν στο χώρο. Η φωσφίνη είναι πιθανό να οξειδώσει σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία ελάσματα χαλκού, χρυσού, ασημιού και μπρούντζου. Έτσι προστατεύουμε πάντα τις ηλεκτρικές συσκευές είτε με την απομάκρυνση τους αν είναι εφικτό ή με την στεγανοποίηση τους με νάιλον (καμίνια προστασίας). Συνολικά ο προς απεντόμωση χώρος μετατρέπεται σε ένα «καμίνι καταπολέμησης», αφού διαχέεται σε όλο του τον όγκο η φωσφίνη χωρίς να διαφεύγει, ενώ εσωτερικά οι ηλεκτρικές συσκευές που θέλουμε να προστατέψουμε σε «καμίνια προστασίας».

Εφαρμογή Υποκαπνισμού σε ξύλινο σκάφος